Systém řízené bezpečnosti dětského hřiště – garantovaný dozor

01.10.2009

Od počátku roku 2009, v rámci zkvalitňování péče o zákazníka, nabízí firma Tomovy parky s.r.o. novou službu s názvem systém řízené bezpečnosti dětského hřiště – garantovaný dozor.

Základní filosofií spolupráce s našimi zákazníky obecně je a musí být garance bezpečného hřiště pro děti pokud možno po celou dobu jeho životnosti.
Dle  ČSN EN 1176-6 je provozovatel povinen zabezpečit systém řízení bezpečnosti provozu dětských hřišť. Nejúčinnějším způsobem je spolupráce provozovatele s kvalifikovanými pracovníky výrobce, kteří jsou nejlépe seznámeni s problematikou dětských hřišť a údržby herních prvků.
Nový produkt naší společnosti spočívá v provázání našich služeb od výroby, přes montáž po pravidelné revize a soustavnou údržbu herních prvků. Vše pod dozorem našich autorizovaných techniků. Výjimečnost této služby, kterou na trhu nabízíme jako jedinní ale spočívá zejména v garanci ekonomické a právní zodpovědnosti jak za stav hřiště, tak i za kvalitu jednotlivých prováděných služeb – revizí i údržby.
Právní a ekonomické garance poskytujeme za správnost a úplnost zpracované revizní zprávy k datu předání revizní zprávy. To znamená, že budou vyhledána veškerá rizika a rozpory s ČSN EN 1176, které se u posuzovaných herních prvků a dětského hřiště komplexně vyskytují. Tyto nálezy budou předány provozovateli k následnému řešení, případně je smluvně vyřešíme za Vás !
Pokud by se tak nestalo, přejímá firma Tomovy parky s.r.o. za tyto nedostatky.
Právní a ekonomickou zodpovědnost.
Díky tomuto systému jsme Vám – jako vlastníkům či provozovatelům hřiště – schopni :

  • Ušetřit spoustu starostí při řešení případných nešťastných událostí.
  • Prodloužit záruku na hřiště na 5, 10, i 15 let – dle délky uzavřené smlouvy o    vzájemné spolupráci v rámci systému řízené bezpečnosti.
  • Kvalifikovaně provést namísto provozovatele veškerá opatření stanovená revizní zprávou a uvést hřiště do souladu s prohlášením o shodě s certifikátem vystaveným na konkrétní herní prvky a uvést v pravidelných termínech hřiště do souladu s ČSN EN 1176.

Dle platné legislativy jsou definovanými osobami kompetentními posoudit stav herních prvků jednak státem pověřené osoby oprávněné k certifikaci výrobků (nyní v ČR 4 notifikované osoby) a jednak výrobci. Žádný právní předpis však nezaručuje provozovateli zodpovědnost jiných osob za kvalitu jejich revizních zpráv.
Aby naše společnost ochránila naše zákazníky před důsledky tohoto stavu, stali jsme se držiteli živnostenského oprávnění pro obor činnosti

  • Testování, měření, analýzy a kontroly
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků.

Toto živnostenské oprávnění bylo aktualizováno v souladu s úst. Nařízení vlády 278/2008 Sb.,. (viz   Výpis z živnostenského rejstříku) k 28.1.2009.
V rámci této činnosti nabízí společnost Tomovy parky s.r.o. smluvně zajištěné a garantované zpracovávání provozních kontrol a hlavních ročních kontrol ve smyslu ust. normy ČSN EN 1176, vč. podrobných revizních zpráv. Dále jsme schopni zajistit kvalifikovaná školení a poradenství pro pověřené pracovníky našich zákazníků.
S ohledem na komplexnost služeb nabízíme i zpracovávání kvalifikovaných revizních zpráv i pro herní prvky a hřiště jiných výrobců.


Veškeré bližší informace vám ochotně poskytne naše obchodní oddělení.

« Zpět na seznam

VLÁČEK UHLÁČEK
 
email: obchod@tomovyparky.cz
Created by CTECH s.r.o. ©2015
iso-9001 a iso-14001 OHSAS-18001 TCert Státní zkušební ústav Brno ČEZ-Zelená energie FEPI Šťastná Země OMEP FOD
 

Vytvoříme Vám Nový shop. Obuv Scholl přímo z centrálního skladu Kurzy online marketingu .