Certifikace

Certifikáty jsou základní podmínkou pro výrobu a prodej herních prvků ( resp. uvedení na trh). Bez řádné certifikace je veškerá výroba a prodej takových herních prvků v rozporu s legislativou České republiky. Certifikáty garantují výrobu a instalaci bezpečných herních prvků, vyrobených v souladu s ČSN EN 1176. Jsme držiteli certifikátů vydaných dle ČSN EN 1176, které se týkají bezpečnosti výrobků. Zárukou vysoké kvality výrobků je certifikát ISO 9001, certifikát ISO 14001 je dokladem vhodnosti enviromentálního managementu firmy a certifikát ISO 18001 je dokladem o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Skutečnost, zda společnost vlastní certifikát na své výrobky by neměla být brána na lehkou váhu. Přeci jen jde o zdraví a bezpečnost nejenom vašeho dítěte.

 

Certifikáty a osvědčení

Povinnost pro výrobce dětských hřišť

Právě certifikace výrobků je dnes jedním z hlavních kritérií pro výběr dodavatele hracích a zábavních komponentů pro děti.

Dne 29.5.2008 byla naší společnosti propůjčena ochranná známka REGIONÁLNÍ PRODUKT ČESKÝ RÁJ.

Ochranná známka zaručuje původ výrobku v Českém ráji (skutečnost, že je vyroben místními lidmi a pokud možno z místních surovin), originalitu, podíl ruční práce a šetrnost k přírodě (při výrobě ani při používání nevznikají zbytečné odpady, neplýtvá se energií apod.).

více o značce "Regionální produkt Český ráj"

 

Dne 11. června 2009 byl nezávislým certifikačním orgánem T Cert spol. s r.o., Praha 6 vydán certifikát potvrzující, že integrovaný systém řízení v naší společnosti byl shledán shodným s požadavky norem pro QMS a EMS ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Tento certifikát je platný pro navrhování, technickou přípravu výroby, výrobu, montáž a servis hracích prvků dětských hřišť a mobiliáře zahrad a parků.

Dne 31. května 2006 byl nezávislým certifikačním orgánem T Cert spol. s r.o., Praha 6 vydán certifikát potvrzující, že systém enviromentálního managementu v naší společnosti byl shledán shodným s požadavky normy pro EMS ČSN EN ISO 14001:2005.

Tento certifikát je platný pro navrhování, technickou přípravu výroby, výrobu, montáž a servis hracích prvků dětských hřišť a mobiliáře zahrad a parků.

Dne 31. května 2006 byl nezávislým certifikačním orgánem T Cert spol. s r.o., Praha 6 vydán certifikát potvrzující, že systém řízení jakosti v naší společnosti byl shledán shodným s požadavky normy pro systém řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2001.

Tento certifikát je platný pro navrhování, technickou přípravu výroby, výrobu, montáž a servis hracích prvků dětských hřišť a mobiliáře zahrad a parků.

 

Dne 11. Června 2009 byl nezávislým certifikačním orgánem T Cert spol. s r.o., Praha 6 vydán certifikát potvrzující, že systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v naší společnosti byl shledán shodným s požadavky normy pro systém řízení jakosti ČSN OHSAS ISO 18001:2008.

 

Dne 29. ledna 2010 byl na základě nové normy naší společnosti Tomovy parky s.r.o. udělen certifikát typu J-30-20027-10 dle ČSN-EN 1176, který je zárukou bezpečnosti komponentů pro jejich uživatele.

Tento certifikát vydala autorizovaná osoba číslo 202 - Strojírenský zkušební ústav, s.p. Brno a jeho získání je pro nás oceněním dlouhodobé práce a uznáním kvality vyráběného programu.

 

Jsme členy...

FEPI – Federation European Play Industry


Evropská federace výrobců dětských hřišť FEPI reprezentuje jedinečnou platformu výrobců v herním průmyslu v Evropě. Byla založena v roce 2002, sídlí v Bruselu a skládá se z 20 článků: 6 národních federací a 14 výrobců v herním průmyslu.
Prostřednictvím členství všech důležitých evropských výrobců rozvinula jedinečnou síť mezi evropskými institucemi, např. parlamentem, evropskými komisemi a výbory, kde se snaží o nastavení standardů.
Naše společnost se 1. května 2007 stala jako první výrobce ze zemí střední a východní Evropy členem FEPI.
Díky členství máme zajištěny aktuální informace o vývoji trhu dětských hřišť a dětských parků v Evropě a podporu naší společnosti v zahraničí.

www.fepi-play.org

 

OMEP - L´Organisation Mondiale pour l´Éducation Préscolaire

Světová organizace pro předškolní výchovu (používaná zkratka OMEP) – L´Organisation Mondiale pour l´Éducation Préscolaire – je mezinárodní nevládní organizací sdružující osoby bez rozdílu rasy, národnosti a politického přesvědčení, jejichž cílem je zlepšení výchovy a péče o děti od narození do osmi let.

OMEP byl založen na první konferenci konané na Karlově univerzitě v Praze ve dnech 26. - 28. srpna 1948. Tématem konference bylo Dětství a světové společenství. Zakládajícími členy se stali: Allen of Hurtwood (Velká Británie), Marie Bartušková (Československo), Ella Esp (Norsko), Alva Myrdal (Švédsko), Jens Sigsgaard (Dánsko). Pražské konference se zúčastnily delegace z Austrálie, Belgie, Kanady, Číny, Československa, Dánska, Francie, Zlatého Pobřeží, Velké Británie, Holandska, Indie, Itálie, Norska, Jižní Afriky, Švédska,.USA a Jugoslávie. První světovou předsedkyní OMEPu byla v Praze zvolena Alva Myrdal ze Švédska. Dokumenty přijaté na pražské zakládající konferenci (Stanovy, Rezoluce, Plán činnosti) a organizační struktura OMEPu poskytly solidní základ pro jeho rozvoj až do současnosti.

OMEP má konzultativní statut s organizacemi jako je UNESCO nebo UNICEF. Národní výbory OMEPu se řídí plánem zpracovaným Valným shromážděním, ale při volbě dalších činností mají plnou volnost. OMEP je členem Skupiny nevládních organizací pro Úmluvu o právech dítěte. Spolupracuje s mezinárodními i národními organizacemi obdobného zaměření v mnoha zemích.

OMEP poskytuje mezinárodní forum pro výměnu poznatků, idejí a hodnot přispívajících k pochopení důležitosti prvních let lidského života a pro utváření osobních kontaktů vedoucích k vzájemnému porozumění, důvěře a dlouhodobému přátelství. Základními prvky OMEPu jsou Národní výbory. Vrcholnými činnostmi OMEPu jsou kongresy a valná shromáždění.

Mezinárodní archiv OMEPu je od roku 1995 umístěn v Pedagogickém muzeu J. A. Komenského v Praze. Archiv nabízí mnoho různorodých pramenů jak k historii OMEPu jako nevládní organizace, tak k novodobým dějinám předškolní výchovy ve světě. Obsahuje různé dokumenty, zprávy, korespondenci, publikace, sborníky z konferencí, časopisy, rukopisy, bibliografie a fotografie.

www.omep2010.org

www.omep.cz

 

sestava HRÁDEK KULÍK
 
email: obchod@tomovyparky.cz
Created by CTECH s.r.o. ©2015
iso-9001 a iso-14001 OHSAS-18001 TCert Státní zkušební ústav Brno ČEZ-Zelená energie FEPI Šťastná Země OMEP FOD
 

Obuv Scholl přímo z centrálního skladu Jeřábnické práce za nejvýhodněší cenu v Praze a Středočeském kraji. Potřebujete stavební Jeřáby ?